AjaveskiKunsti- ja käsitöökeskus

Projektid

2010 Tuuleveski restaureerimise projekti koostamine / Leader
2010 Keraamikaahi Ajaveski savitöötoale / KOP
2010 Tuuleveski korrastamine “Suvenäitus 2011” ruumiks /Leader
2011 Saviringi tegevuse arendamine / KOP
2011 Suvenäitus 2011 / Ajaveski
2011 Teadmiste ja kontaktide otsingul Gruusias / Leader
2012 Paekivi ehituskivina – õppepäev, talgud ja rattamatk / KOP
2012 Tuuleveski restaureerimine kunsti- ja käsitöökeskuseks, I etapp / Leader
2012 Meistrid maale /KOP
2013 Tuuleveski restaureerimise lõpetamine ja avamine kunsti- ja käsitöökeskusena /Leader
2013 Saviringi stuudioahi /KÜSK
2013 Soe käsitööruum vanas tuuleveskis / KÜSK
2014 Siseruumi remont tuuleveskis / Leader
2014 Vana tuuleveski uus algus – käsitöö- ja kunstikeskuse avamine /Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projekti aeg: 01.04.2014 – 31.03.2015 ; projekti toetus: 9 700 eur; Projekti eesmärk on saavutada 2014.aastal MTÜ Ajaveski tegevuses ja organisatsiooni tegevusvõimekuses oluline arenguhüpe seoses kevad-suvel avatava restaureeritud tuuleveski käivitumisega kunsti- ja käsitöökeskusena. Projekti lühikokkuvõte.
2014 Ajaveski töötoa toolid / KOP
2014 Ajaveski töötoa energiatõhususe parandamine / KOP                                           2015 Ajaveski väliürituste arendamine / KOP kevadvoor

2016 Ajaveski esitlustehnika / KOP kevadvoor Toetuse abil varustati Ajaveski esimese korruse töötuba ekraani ja helitehnikaga, mis parandas oluliselt ruumi võimalusi seminaride, nõupidamiste ja koolituste pidamiseks ning esitluste tegemiseks.

2017 Ajaveski välismüüride ja müüriosade restaureerimine / LeaderToetuse abil peatati müüride lagunemine ja sadevete sissejooksud ruumidesse – asendati müürikive, teostati täitevuukimised, kaeti müürikroon tinaplekiga, paigaldati piksekaitse. Tööde aeg: august 2017 – mai 2018. Töid teostas LinFas OÜ. Tööde kogumaksumus 46 351 eur.

2017 Ajaveski abi- ja laoruum õuealal / KOP kevadvoor 2018 aasta kevadel püstitati Ajaveski kunsti- ja käsitöökeskuse õuealale abiruum (aiamaja), mis aitab kaasa vabaõhu tegevuste arendamisele, ürituste läbiviimisele ning MTÜ-de vahendite paremale hoiustamisele ja kasutamisele.

2017 Seadmed keraamika tööruumi / KOP sügisvoor2018 aasta suvel paigaldati Ajaveski esimese korruse tööruumi keraamikatööks vajalik glasuurimiskapp ja setiti savivee puhastamiseks ja kanalisatsiooni juhtimiseks.

 

uus_KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks oelahtme_valla_lipp