MTÜ Ajaveski

Mis on Ajaveski

Mittetulundusühing Ajaveski on rahvuskultuuri- ja kunstihuviliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb kultuurhariduse ja säästva arengu põhimõtetel ning tegutseb avalikes huvides.

MTÜ eesmärkideks on lastele, noortele ja täiskasvanutele suunatud muinsuskaitse-, keskkonna-, ajaloo-, kunsti- ja käsitöö hariduse ja oskuste edendamine; praktiliste käsitööoskuste säilitamine ja tutvustamine; säästva eluviisi ja kohalike toodete propageerimine.

MTÜ Ajaveski väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Peame oma kohuseks anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Ajaveski Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning vabaühenuste tegevuse eetikakoodeksist, mis sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted.

MTÜ Ajaveski juhatus on kahe liikmeline: Margit Pärtel ja Liis Reier

MTÜ Ajaveski reg. kood 80306227
Arvelduskonto: EE022200221049369620
Aadress: Veski talu, Loo küla, Jõelähtme vald, 74228, Harjumaa