Projektid

2010 Tuuleveski restaureerimise projekti koostamine / Leader
2010 Keraamikaahi Ajaveski savitöötoale / KOP
2010 Tuuleveski korrastamine “Suvenäitus 2011” ruumiks /Leader

2011 Saviringi tegevuse arendamine / KOP
2011 Suvenäitus 2011 / Ajaveski
2011 Teadmiste ja kontaktide otsingul Gruusias / Leader

2012 Paekivi ehituskivina – õppepäev, talgud ja rattamatk / KOP
2012 Tuuleveski restaureerimine kunsti- ja käsitöökeskuseks, I etapp / Leader
2012 Meistrid maale /KOP

2013 Tuuleveski restaureerimise lõpetamine ja avamine kunsti- ja käsitöökeskusena /Leader
2013 Saviringi stuudioahi /KÜSK
2013 Soe käsitööruum vanas tuuleveskis / KÜSK

2014 Siseruumi remont tuuleveskis / Leader
2014 Vana tuuleveski uus algus – käsitöö- ja kunstikeskuse avamine /Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projekti aeg: 01.04.2014 – 31.03.2015 ; projekti toetus: 9 700 eur; Projekti eesmärk on saavutada 2014.aastal MTÜ Ajaveski tegevuses ja organisatsiooni tegevusvõimekuses oluline arenguhüpe seoses kevad-suvel avatava restaureeritud tuuleveski käivitumisega kunsti- ja käsitöökeskusena. Projekti lühikokkuvõte.
2014 Ajaveski töötoa toolid / KOP
2014 Ajaveski töötoa energiatõhususe parandamine / KOP                                  

2015 Ajaveski väliürituste arendamine / KOP kevadvoor

2016 Ajaveski esitlustehnika / KOP kevadvoor
Toetuse abil varustati Ajaveski esimese korruse töötuba ekraani ja helitehnikaga, mis parandas oluliselt ruumi võimalusi seminaride, nõupidamiste ja koolituste pidamiseks ning esitluste tegemiseks.

2017 Ajaveski välismüüride ja müüriosade restaureerimine / Leader
Toetuse abil peatati müüride lagunemine ja sadevete sissejooksud ruumidesse – asendati müürikive, teostati täitevuukimised, kaeti müürikroon tinaplekiga, paigaldati piksekaitse. Tööde aeg: august 2017 – mai 2018. Töid teostas LinFas OÜ. Tööde kogumaksumus 46 351 eur.
2017 Ajaveski abi- ja laoruum õuealal / KOP kevadvoor
 2018 aasta kevadel püstitati Ajaveski kunsti- ja käsitöökeskuse õuealale abiruum (aiamaja), mis aitab kaasa vabaõhu tegevuste arendamisele, ürituste läbiviimisele ning MTÜ-de vahendite paremale hoiustamisele ja kasutamisele.
2017 Seadmed keraamika tööruumi / KOP sügisvoor

2018 aasta suvel paigaldati Ajaveski esimese korruse tööruumi keraamikatööks vajalik glasuurimiskapp ja setiti savivee puhastamiseks ja kanalisatsiooni juhtimiseks. / KOP kevadvoor
2018 Kunst maale ehk galerii väljaspool linnakeskkonda / KULKA sügisvoor
Projekti tegevusena paigaldati Ajaveski teise ja kolmanda korruse galeriiruumidesse näitusetööde kande- ja riputussüsteemid ning valgustid. Näitus avati 16.mail 2019, kui Ajaveski tähistas viiendat sünnipäeva. Selle aasta suvenäituse kunstnik on Liisa Kruusmägi. Projekti toetas Kulka Harjumaa ekspertgrupp.

2019 Rohkem aega sisulisele tegevusele! / KOP kevadvoor
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Projektiga soetati veski ruumide korrashoiuks robottolmuimeja ja soojendamiseks soojuskiirgurid.

2020 Tegevuste ja teenuste mitmekesistamine / KOP kevadvoor
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Projektiga soetati õuetegevuste paremaks läbiviimiseks õuemänge lastele ja noortele ning väliköögi sisustuseks pannkoogimasin, grillahi ja kohviautomaat.

2021 Ajaveski innovaatilised lahendused / KOP kevadvoor
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Ajaveski on vanadele veskimüüridele rajatud käsitöökeskus, mis 2021 alustas KOPi projekti toel uue tegevussuunaga, et tutvustada kogukonnale lisaks taaskasutus ideele uuenduslikke ja säästlike lahendusi. 2021.aastal hakkas Ajaveskis tööle päikeseenergial ventilatsioon ning õuealale on paigaldatud päikeseenergial töötav toiduainete kuivatuskapp ning trummelkomposter huumuse kiireks tootmiseks – nö seadmebaas, mille abil saab läbi viia koolitusi ringmajanduse, loodushoiu, taaskasutuse alal. Projekti partnerid on:
www.nutriloop.org
www.solnavitas.eu

2022 Ajaveski avariiremontööde lõpuleviimine / Leader meetme „COVID-19 mõjude vähendamine“ 2021 detsembri taotlusvoor
Projekti tegevuseks on avariireontööde käigus tegemat jäänud viimaste tööde lõpetamine – veski müüri ja klaasfassaadi vaheliste veerennide seestpoolt soojustamine kõigil neljal korrusel, puidutöö siseviimistluse taastamiseks, õhujaotuse tagamine korruste vahel. Eesmärk on peale remonditöid ja viiruse levikust tulenevate piirangute leevenemist esimesel võimalusel jätkata Ajaveski tavapärast tegevust – ürituste, koolituste, huviringide läbiviimist, näituste korraldamist ja Jõelähtme piirkonna külastajate vastuvõtmist.
2022 Ajaveski koolitused ja teavitustegevuse parendamine / KOP kevadvoor
Projekti toel uuendasime kodulehte ja trükkisime voldikud, et Ajaveski tegevusi paremini avalikustada ja oma tegevuste teavet kogukonnas levitada. Viisime läbi kolm populaarset töötuba, mis olid samuti tegevuse tutvustamise eesmärgil korraldatud.
2022 Küttesüsteemi paigaldamine Ajaveski tegevusruumidesse / Leader meede 2022 kevade taotlusvoor
Projekti tegevusena paigaldatakse veski esimesele korrusele õhk-veski küttesüsteem ja valatakse betoonpõrand. Eesmärk on talvisel hooajal tagada ruumis viibijatele mõnus ja soe sisekliima ning jätkata huviringide tegevust ja ürituste korraldamist piirkonna inimestele.

uus_KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks
oelahtme_valla_lipp